Music for Our Little Ones

Forms

To download forms simply right-click on the appropriate Download link and select "Save target as".

Information Pamphlet

A summary of the information available on the website with regards to the Music for Our Little Ones programme.

Inligtingspamflet

'n Opsomming van die inligting beskikbaar op die website insake die Musiek vir Ons Kleintjies program.

Enrollment Form

To enroll your child, please provide your local Music School Owner with your child’s personal details. Remember to complete both the Enrollment form and the Consent and Agreement to Pay form when enrolling your child. In case you are not aware of the contact details of your local Music School Owner or the current fee options available, please contact us and we would gladly provide you with the necessary information.

Inskrywingsvorm

Vir inskrywings, verskaf asseblief u kind se persoonlike besonderhede deur hierdie vorm te voltooi. Onthou om die Inskrywingsvorm tesame met die voltooide Toestemming en Onderneming om te betaal-vorm aan die musiekskooleienaar in u area te stuur. Indien u nie beskik oor die kontakbesonderhede van die Musiekskooleienaar of die huidige fooi opsies in u area nie, kan u ons gerus kontak vir die nodige inligting.

Consent and Agreement to pay

This is the Consent and Agreement document between the parent/legal guardian (the person responsible for payment), and the Music School Owner.

Toestemming en Onderneming om te betaal

Hierdie is die Toestemming en Ondernemingsooreenkoms tussen die ouer/voog (die persoon verantwoordelik vir betaling), en die Musiekskooleienaar.